KOŚCIÓŁ P.W. MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ Z GÓRY KARMEL

Idąc „Szlakiem Architektury Drewnianej Małopolski” można natrafić na przepiękną świątynię skrywającą w swych wnętrzach wiele tajemnic i zabytkowych eksponatów.

Kościół jest budowlą orientowaną, zbudowaną na planie krzyża łacińskiego, częściowo drewniana, częściowo murowana. Składa się ze zbliżonej do kwadratu nawy i podobnego prezbiterium. Nawa jest drewniana, oszalowana, konstrukcji zrębowej, zbudowana została w 1518 r.

Szemantyzm diecezji krakowskiej jako rok założenia kościoła w Głębowicach podaje rok 1518. Jednak w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego jest korekta tej informacji, która przesuwa datę wybudowania kościoła na rok 1378, dodając jednocześnie, że przy kościele tym plebanem od 1392 r. był ksiądz Jan. Poza tym jakiś kościół istniał już w 1326 r., o czym świadczy zapiska zapłacenia przez plebana Andrzeja dziesięciny papieskiej.

Ołtarz główny późnorenesansowy z barokowym obrazem Matki Bożej wręczającej szkaplerz św. Szymonowi Stockowi. Ołtarze boczne z XVIII i XIX wieku.

Inne obrazy w kościele w Głębowicach to obrazy późnorenesansowe, wczesnobarokowe lub barokowe np. wiszący na ścianie w nawie głównej duży, barokowy obraz Koronacji Matki Bożej z dziewięcioma scenami alegorycznymi. ilustrującymi przestrogi i sentencje odnoszące się do zbawienia oraz obraz „Chrystus u słupa”. Ściany kościoła zdobią także dwa wczesnobarokowe krucyfiksy. Kamienna chrzcielnica pochodzi z 1658 roku.

W ściany kościoła wmurowane epitafia właścicieli Głębowic z XVII i XVIII i kartusz z herbem Starykoń

 

POZOSTAŁE ZABYTKI

Kamienna chrzcielnica z 1658 roku

 

Barokowy obraz Koronacji Matki Bożej z dziewięcioma cenami alegorycznymi

 

Epitafia właścicieli Głębowic z XVII i XVIII i kartusz z herbem Starykoń

 

RUINY PAŁACU RENESANSOWO – BAROKOWEGO

Wzniesiony został w II połowie XVI wieku przez Gierałtowskich, rozbudowany przez Jana Pisarzowskiego w 1646 roku i Adama Pisarzowskiego w 1773 roku. Początkowo miał charakter „fortalicji – zachowały się ślady fos i częściowo obmurowanych wałów. Z pałacem związany był park typu włoskiego.

 

RENESANSOWA PŁYTA NAGROBNA Z 1546 ROKU

Płyta przedstawia Jakuba Gierałtowskiego, który zmarł w 1546 roku. Wmurowana w 1854 roku w słupek bramy ogrodzenia kościoła. Najstarszy tego typu zabytek w Małopolsce.

 

FIGURA JANA NEPOMUCENA Z 1843

Święty Jan Nepomucen jest do dziś patronem miejsc i osób związanych z wodą: marynarzy, flisaków, rybaków, powodzian, mostów, brodów itp., a także patronem dobrej spowiedzi, spowiedników i dobrej sławy. Według tradycji ludowej św. Jan Nepomucen chronił pola i zasiewy przed powodzią, ale również i suszą. Dlatego jego figury tzw. Nepomuki można spotkać jeszcze dzisiaj przy drogach w sąsiedztwie mostów, rzek, ale również na placach publicznych (rynki) i kościelnych oraz na skrzyżowaniach wiejskich dróg.

Figura w 1843 roku stanęła nad stawem zwanym „Browarny”, a należącym do właścicieli Głębowic Duninów.