Rada Sołecka

 

SOŁTYS

Edyta Matyjasik – Kulig

TELEFON: 665 492 295
edytamatyjasik@gmail.com

 

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ

Damian Kasperek
Irena Kulpińska
Helena Matyjasik
Paweł Gąsiorek
Jacek Niedziela
Adam Paletko
Jadwiga Wolas