Stowarzyszenie Ziemi Głębowickiej

Pomysł na powołanie stowarzyszenia zrodził się w 2012 roku. Miała to być organizacja, która zrzeszałaby „pozytywnie zakręconych”, dążących do rozwoju naszej miejscowości.

Jednym z głównych powodów była chęć odrestaurowania naszych zabytków, między innymi kościoła. Innym natomiast organizowanie imprez, warsztatów, szkoleń dla mieszkańców czy wreszcie zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Na spotkaniu założycielskim, zwołanym przez panie: Joannę Zygmunt – sołtysa i Urszulę Babińską – członka Rady Sołeckiej podjęliśmy uchwałę o powołaniu stowarzyszenia.

Rejestracji w Sądzie Rejonowym w Krakowie dokonano 09.10.2012 roku. W dniu 28 lutego 2013 roku na pierwszym Walnym wybraliśmy Zarząd.