Koło Gospodyń Wiejskich

 

Dokładnej daty powstania Koła Gospodyń Wiejskich nie znamy, ponieważ nie zachowały się żadne zapiski ani kroniki.( Przypuszczalnie mogło powstać przed 1934 rokiem ).

Dokumentację działalności koła zaczęła prowadzić prezes Helena Matyjasik od 1987 roku.

Członkinie należą do Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich w Andrychowie. Mimo, że od 2000 roku należymy do powiatu oświęcimskiego z regionem wadowickim są zżyte emocjonalnie. O prezesce p. Czesławie Wojewodzic mówią, że jest osobą niezwykłą, ambitną i szlachetną.

Działalność KGW w Głębowicach jest bogata jest bogata i szeroka. Panie organizują kursy gotowania i bibułkarstwa, wyjazdy do teatru czy operetki, spotkania takie jak „opłatek” czy „Dzień Kobiet”. Kontynuują wieloletnie tradycje dożynkowe.

Od roku 2004 dzięki wsparciu finansowemu wójta gminy Jerzego Mieszczaka uczestniczą w konkursach takich jak: ”Stół wielkanocny”, „Stół wigilijny, „Konkurs na wieniec dożynkowy”. Zdobyły wiele nagród i wyróżnień: 3 razy Grand Prix, 6 razy I miejsce, 5 razy II miejsce i 2 razy wyróżnienie.

Chętnie uczestniczą w spotkaniach integracyjnych kół gospodyń wiejskich w gminie Andrychów, Wieprz i Osiek. Na ternie naszej miejscowości chętnie współpracują z organizacjami społecznymi ( Rada Sołecka OSP, LKS, chór, orkiestra) oraz z Zespołem Szkolno Przedszkolnym.

Prezes Helena Matyjasik