Stowarzyszenie Ziemi Głębowickiej nie odpowiada za treść ogłoszeń komitetów wyborczych
 

Członkowie naszej OSP Kandydatami na Radnych Gminy Osiek

Rozmowa z prezesem Jerzy Obstarczykiem oraz członkiem Zarządu Stanisławem Żabińskim

Red. Pierwsze pytanie, które nurtuje nie tylko strażaków, ale i mieszkańców – czy  ubiegacie się o mandat radnego czy nie ? Ponieważ w biuletynie wyborczym wydanym przez Echa Osieka nie ma Waszych  kandydatur.

 1. Obstarczyk –  TAK „STARTUJEMY”. W naszym komitecie KWW Nowe Spojrzenie na Gminę
  jest 11 kandydatów w tym nasze osoby. W biuletynie „Echa Osieka” nie ma nikogo z naszego komitetu, ponieważ wszyscy stwierdzili, że wydanie  zaproponowanej przez Panią redaktor Rozalię Ćwiertnię kwoty 400 zł za ½ strony za materiał wyborczy od kandydata jest zbyteczne. Nasi koledzy z komitetu i my  wolimy te pieniądze przeznaczyć na bardziej szlachetny cel jakim jest np. wsparcie finansowe chorych dzieci. Zresztą proszę zauważyć, że w biuletynie jest bardzo mało komitetów i niewielu kandydatów np. z  partii politycznych.

Red. Dlaczego startujecie?

 1. Żabiński – chcemy reprezentować mieszkańców i przypominać w Osieku, że Głębowice też należą do tej samej gminy. Chcielibyśmy, aby sala w WDK Głębowice i jej toalety, były choć w połowie na tym poziomie co nowo wyremontowana sala WDK obok budynku Gminy w Osieku.  Tam wydano na remont prawie 1 ml. 300 tyś a u nas w WDK nie ma pieniędzy na klimatyzację, a ubikacje przypominają późny PRL.
 2. Obstarczyk–  Trzeba przypominać o potrzebach i nie bać się „władzy”. Nie możemy mówić, że w Głębowicach jest dobrze , patrząc choćby na boiska sportowe – to w Głębowicach, a kompleks sportowy, czy w tym roku wybudowane boisko za szkołą nr 1 w Osieku obok Gminy. To samo dotyczy dróg i parkingów. U nas w wiosce jest kawałek chodnika, który już się prosi o wymianę. Czy nie przydałby się chodnik na wyremontowanej ul. Kulturowej ? czy tam nie jest niebezpiecznie kiedy dzieci idą do szkoły?  I jeszcze parkingi, jakoś nie możemy się doczekać wykonania parkingu przy kościele i szkole, mamy jeden. Też mieszkańcy chcieliby wysiąść z samochodu stawiając nogę na kostce brukowej, a nie w błocie, a osoby niepełnosprawne chciałyby mieć wymalowane i oznaczone stanowiska, tak na wzór parkingów przy gminie , czy też przy rondzie w Osieku.

Red. Czy  zrealizowanie tych inwestycji jest możliwe, przecież to tematy, o które  mieszkańcy walczą nie od dziś ?

 1. Obstarczyk – wszystko jest możliwe i wiele zależy od ludzi. Mamy nadzieję, że radnymi  Rady Gminy w tej kadencji zostaną osoby mające ludzki pogląd na sprawy i problemy „tych mniejszych”, którym te tematy będą bliskie nie tylko w biuletynie na potrzeby wyborów, ale i w rzeczywistości. No  i co najważniejsze zmienia się wójt i raczej powinna się skończyć ta dziwna atmosfera i traktowanie Głębowic jak „piątego koła u wozu”.
 2. Żabiński – właśnie, dało się odczuć przez te ostatnie lata dziwne traktowanie Głębowic. My w straży ochotniczej  odczuwaliśmy to wyjątkowo. Zresztą można przyjechać i zobaczyć budynek straży w Osieku i Głębowicach. Całe szczęście, że te dysproporcje inwestycyjne nie podzieliły strażaków i bardzo nam się dobrze współpracuje z kolegami z OSP w  Osieku.

 

Red.  No właśnie, w tych wyborach jest jeden kandydat na wójta Pan Marek Jasiński. A wielu pyta dlaczego Jerzy Obstarczyk  w tych wyborach nie startuje ?

 1. Obstarczyk-  Ja lubię słuchać większości mieszkańców  i z ostatnich wyborów nasz komitet wyciągnął wnioski. Poprzednio kandydowałem, ponieważ  ówczesny wójt miał inne priorytety niż oczekiwania większości mieszkańców Głębowic, i to dało się zauważyć po głosach w Głębowicach.  Pana Jasińskiego znamy i trochę z nim współpracowaliśmy jako strażacy, nie było zazwyczaj problemów. Pomagał na ile mógł jako zastępca wójta, teraz będzie mógł znacznie więcej, więc nie ma potrzeby  stawać z nim w szranki. Mam nadzieję, że będzie Wójtem obydwu sołectw, a przede wszystkim człowiekiem, doceniającym pracę wszystkich, nie tylko wybranych.

Red.  Chcecie powiedzieć druhowie, że w Głębowicach jest tak źle ? Przecież, buduje się sala gimnastyczna, drogi, nawet do straży dostajecie sprzęt.

St. Żabiński – Drogi w ścisłym centrum Głębowic mamy dwie, i uważamy, że ul. Plebańska już dawno powinna być zrobiona wraz z chodnikiem, patrząc  ile dróg zostało wyremontowanych i wybudowanych z chodnikami w Osieku. Sprzęt do straży spływa, bo to zadanie własne gminy, większość  przy udziale dotacji z zewnątrz. Uważamy, że tak w OSP w Osieku jak i Głębowicach powinny być już dawno wymienione prawie 30-letnie samochody pożarnicze. Przecież one są potrzebne  do ratowania życia i mienia mieszkańcom, a strażacy je tylko obsługują.

 1. Obstarczyk- Co do Sali gimnastycznej, buduje się i owszem, bo   chyba urzędującemu wójtowi było już wstyd po trzech kadencjach zostawić nasze dzieci i sołectwo Głębowice jako jedyne  w okolicy bez sali gimnastycznej. A wybory – tuż, tuż.

I nie jest to zasługa jednej osoby, jak niektórzy głoszą, ponieważ o to zabiegło  od kilkunastu lat wiele osób, radnych, dyrektorów szkoły, rodziców. Nareszcie przyszedł czas i budowa ruszyła.

Podobnie jest z remontem ul. Zamkowej, to nie jedna osoba sprawiła, że w końcu ta droga jest na przyzwoitym poziomie. Wszyscy się staraliśmy, jak tylko kto mógł, przydała się przychylność  i zaangażowanie Pana Starosty i władz powiatu, ale i też stanowczość mieszkańców ul. Zamkowej, którzy twardo stawiali argumenty podczas wizyty urzędników. To dało nasz wspólny efekt.

Red.   A co sądzicie o Waszych kontrkandydatkach z komitetu Nasz Wspólny Dom Pani  Edycie Matyjasik-Kulig i Marii Lach?

 1. Żabiński –  No cóż, mamy inne  spojrzenie na sprawy dotyczące Głębowic i już powiedzieliśmy mieszkańcom, że zamiast kląbów przed Domem kultury powinien zostać skończony plac zabaw np. wyłożona kostka,  tak aby kamienie nie sypały się na „parkiet” bo przeszkadzają. W mojej ocenie, szkoda że Pani Sołtys chce łączyć funkcję sołtysa z funkcją radnej ponieważ, ogranicza to w jakiś sposób  reprezentację naszego sołectwa o jedną osobę w Gminie Osiek, a co trzy osoby na sesji Rady Gminy podczas obrad broniące interesów Głębowic, to nie dwie.
 2. Obstarczyk – Panie zawsze mają przewagę, z racji płci. Demokracja ma to do siebie że, mieszkańcy mają swobodę wybierania swoich przedstawicieli. Nie wiem czy będąc pracownikiem szkoły, której pośrednio szefem jest Wójt , pozwoli  Pani Marii jako radnej na swobodę wypełniania mandatu,
  to może być bardzo trudna sytuacja.

Red. Dziękujemy za wywiad, życzymy sukcesów.